ते हरवलेले लहान पणीचे जादुई शब्द

inmarathi.in

ते हरवलेले जादुई शब्द तुम्हाला आठवतंय, जेव्हा कधी तुम्ही लहानपणी खेळताना पडलात, रडायला लागलात किंवा कोणत्यातरी वस्तूमुळे तुम्हाला लागलं, तर आई/बाबा तुम्हाला जवळ घ्यायचे आणि कोणत्यातरी दिशेला बोट दाखवुन म्हणायचे “काही झाल नाही, तो बघ उंदीर पळाला!” आणि आपणही त्या नसलेल्या उंदराकडे बघत लागलेलं विसरून जायचो आणि पुन्हा खेळायचो किंवा ज्या वस्तूमुळे लागलं त्या वस्तूला … Read more

कोकणी जीवनातील काही वैशिष्ठ्यपूर्ण व आनंददायी अनुभवांची यादी

खाली  कोकणी जीवनातील काही वैशिष्ठ्यपूर्ण व आनंददायी अनुभवांची यादी दिली आहे. या यादीला चेकलिस्ट मानून आपण यातले काय अनुभवले आहे ते तुम्ही स्वत:च ठरवा.    माझे कोकण …………….. १) कधी झाडावर चढून आवळे, चिंचा,पेरू जांभळे,ओवळे (बकुळफळे) काढून खाल्ली आहात काय ? २)गाभुळलेल्या चिंचेच्या स्वर्गीय चवीचा आनंद घेतलात काय ? ३)शाळेत जाता, येताना तोरणे, करवंदे, कणेर, खाल्ली … Read more

kokanachi kahi kaljala bhidnari mahati (कोकणी माणसांची काळजात भिडणारी माहिती )

शेकडो वर्षापूर्वी आपले पूर्वज या काेकणात आले ते सुरक्षिततेच्या कारणासाठी. कोकणातील दाट जंगल,भरपूर पर्जन्यमान, कडे कपारीच्या साथीने त्यानी आपले जीवन या नवख्या भूमीत नव्याने सुरू केले.कालांतराने आपण या कोकणात जन्म घेतला. कोकणातले जीवन जगणे हा प्रकार खूपच आनंददायी असतो.मात्र ते जीवन जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे व तशी संधी मिळालीच तर तिचा लाभ घेता आला पाहिजे. … Read more