flowers name in marathi | फुलांची नावे | name of flowers in marathi

Flowers name in marathi

एक फूल, कधीकधी मोहोर किंवा मोहोर म्हणून ओळखले जाते, फुलांच्या वनस्पतींमध्ये आढळणारी पुनरुत्पादक रचना आहे. फुलांच्या रचनेत रोपाचे पुनरुत्पादक अवयव असतात आणि त्याचे कार्य पुनरुत्पादनातून बियाणे तयार करणे असते. … गर्भाधानानंतर फुलांचे काही भाग फळांमध्ये बियाणे असलेले असतात.

Read More : name of flowers in marathi

फुलांचे नावे ( flowers name ) :

1. sunflower = सूरजमुखी = सूर्यफूल

flowers name in marathi

2. Lotus = कमल = कमळ

stories with moral in marathi | छान छान गोष्टी | stories in marathi

flowers name in marathi

3. Rose = गुलाब = गुलाब

flowers name in marathi

4. Hibiscus = गुडहल = जास्वंद

flowers name in marathi

5. Jasmin = चमेली = जाई

flowers name in marathi

6. Lily = लीली = लीली

share market in marathi / शेअर मार्केट म्हणजे काय ?

flowers name in marathi

7. Jasminum sambac = मोगरा = मोगरा

Read More : vegetables name in marathi

8. magnolia = चंपा = चंपा

flowers name in marathi

9. Marigold = गेंदा = झेंडू

flowers name in marathi

10. Crossandra = अबोली = अबोली

flowers name in marathi

11. Frangiapani = सोनचाफा = सोनचाफा

flowers name in marathi

12. Periwinkle = सदाबहार = सदाफुली

business कसा करायचा ? | business ideas small scale

flowers name in marathi

Read More : flowers name in marathi

13. Sweet Granadilla = कृष्णकमळ = कृष्णकमळ

flowers name in marathi

14. Royal poinciana/Peacock Flower = गुले तुरा = गुलमोहर

flowers name in marathi

15. Datura = सफेद धतूरा = धोतरा

flowers name in marathi

16. Lantana Camera = राईमुनिया = घाणेरी

flowers name in marathi

Leave a Comment