कलम १४४ म्हणजे काय? | what is section 144

एकदा कोणत्याही भागात सीआरपीसी कलम १४४ लागू झाल्यानंतर सर्व नागरिकांना लाठीसह कोणत्याही प्रकारचे शस्त्रे बाळगण्यास मनाई आहे. आता आपल्या भारतात

Read more