marathi poem on mother | आईवर काही सुंदर कविता

आई या शब्दाचा अर्थ कवितांमध्ये व्यक्त केला आहे फक्त तुमच्या साठी | poem’s on mother in marathi. | आईवर काही सुंदर कविता आई हंबरून वासराले चाटते जवा गाय,तवा मले तिच्यामंदी दिसती माझी माय, दिसती माझी मायरे हंबरून वासराले … आया बाया सांगत व्हत्या, व्हतो जवा तान्हा,दुस्काळात मायेच्या माझ्या आटला व्हता पान्हा,पिठामंदी….. पिठामंदीपिठामंदी पाणी टाकून मले … Read more