मराठी भाषेचे महत्व आणि इतिहास | Marathi language

Read More : मराठी भाषेचे महत्व | Marathi language मराठी ही एक सुंदर भाषा आहे. जी मुख्यता: महाराष्ट्रात आणि मोठया प्रमाणात गोवा इथे बोलली जाते मराठी ही भारतातील २२ अधिकृत भाषापैकी एक आहे. मराठा हा भारतात सगळ्यात जास्त बोलली जाणारी चौथी भाषा आहे. मराठीच्या मुख्य पोटभाषा आहेत. त्या म्हणणे व-हाडी, कोळी, मालवणी आणि कोंकणी मराठी … Read more